Skolās šobrīd bērniem māca lasīt, rakstīt, rēķināt, atšķirt sēni no ziloņa, piešūt pogu un uzzīmēt māju, bet vai “lielajā dzīvē” ar to ir gana? Ir skaidrs, ka nākotnes finanšu direktoru prasmes jāsāk pilnveidot jau bērnībā, attīstot viņu talantus un stiprās puses, trenējot reakciju un asprātību, sniedzot arvien jaunas zināšanas, mācot pārdot un veidot komandu. To visu profesionālā, bet vienlaikus arī jautrā gaisotnē ar spēlēm un pārdomātiem uzdevumiem attīstīsim nedēļu ilgā nometnē, kurā aicinām piedalīties puišus un meitenes 7–10 gadu vecumā.

Nometni organizē žurnāls
 .